Natuurmuseum Brabant

Beste kidsproof museum van Noord-Brabant (en tweede van Nederland!)
Museum is vandaag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Dier van de maand

In de vitrine!

Elke maand kiest directeur Frans Ellenbroek of één van onze conservatoren een dier van de maand uit de uitgebreide, diverse collectie om in het zonnetje te zetten. Dat kan om allerlei redenen zijn: omdat ze wel eens wat extra aandacht verdienen, omdat ze een mooi verhaal hebben, of er grappig/lelijk/verrassend uitzien. 

Vanaf half april staat de bij al volop in de belangstelling. We sluiten daar graag bij aan en zetten deze nuttige diertjes in de spotlights!

wilde bijen

Wie nu het museum instapt, kan niet om de bij heen. De hele benedenverdieping én het terras staat er vol mee. Het is hard nodig om de bij wat beter te leren kennen, want meer dan de helft van de 360 soorten wordt bedreigd met uitsterven. Tijd voor een nadere kennismaking!

Het nut van bijen
Zonder de bij zou de supermarkt een heel stuk leger zijn. 80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Bijen hebben bloemen nodig voor stuifmeel en nectar: hun bron van voedingsstoffen en energie. Terwijl ze af en aan vliegen om dit te verzamelen, zorgen zij voor bestuiving. De appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers op je taart: ze groeien niet zonder bijen.

Nederland Zoemt brengt het belang van de bij onder de aandacht en zet een grootschalige actie op touw om de wilde bijen voor uitsterven te behoeden. Nog nooit eerder werkten zoveel musea samen om dezelfde expositie op hetzelfde moment toegankelijk te maken voor het Nederlands publiek. Dat is nodig, want wilde bijen hebben het namelijk zwaar. Er is onvoldoende leefgebied, woonruimte en voedsel voor hen in Nederland. Tijdens de expositie leert men alles over het leven en het nut van wilde bijen, maar ook dat het helaas niet goed met ze gaat. Gelukkig besteedt de expositie ook aandacht aan oplossingen: wat kan je dan doen om ze te helpen? En, hoe kun je bijdragen aan onderzoek naar bijen?

58GFCS