Natuurmuseum Brabant

Beste kidsproof museum van Noord-Brabant (en tweede van Nederland!)
Museum is vandaag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Doelstellingen

Natuurmuseum Brabant wil door middel van tentoonstellingen en educatie de waardering voor de natuur bij een breed publiek bevorderen. Dat is al tachtig jaar onveranderlijk de doelstelling. Om tentoonstellingen te kunnen maken zijn collecties en de daaraan verbonden kennis nodig. Daarom is de verzameling de ruggengraat van het museum. Nieuwe accenten in de doelstelling en werkwijze zijn er bij gekomen, de belangrijkste daarvan was en is: een gezond leefmilieu.

Het museum richt zich op een breed publiek en heeft een lage drempel. Daarbij vormen families, kinderen en scholieren in groepsverband een heel belangrijk deel van de doelgroep. Behalve in de bezoekersstatistieken is dat merkbaar in het museum zelf: de sfeer is speels, vrolijk en kindvriendelijk.

Relatief nieuw zijn ook de vele activiteiten die buiten het museumgebouw worden georganiseerd. Het museum organiseert samen met bijvoorbeeld scholen en wijkbewoners tentoonstellingsprojecten op locatie. Het gaat daarbij altijd over de betrokkenheid van de mensen bij de kwaliteit van hun directe leefomgeving, in de aspecten natuur, cultuur en milieu, in onderlinge samenhang.

Het museum hecht grote waarde aan de samenwerking met andere natuurmusea en bezoekerscentra, met natuur- en milieuorganisaties en met onderwijsinstellingen. Met het Brabants Landschap heeft het museum een heel speciale band. Daarom is er heel nauw samengewerkt bij de realisatie van een nieuwe zaal over natuur en landschap van Brabant, getiteld In de Ban van Buiten.

Het museum heeft naast eigen inkomsten uit entrees, winkel en museumcafé een exploitatiesubsidie van de Gemeente Tilburg, en geniet een kleine jaarlijkse bijdrage van de Provincie Noord-Brabant. Zoals voor veel musea zijn ook de bijdragen van sponsors en fondsen in toenemende mate van belang. Zie op deze website: subsidiënten, fondsen en sponsors.

58GFCS