Natuurmuseum Brabant

Beste kidsproof museum van Noord-Brabant (en tweede van Nederland!)
Museum is vandaag open
van 10.00 tot 17.00 uur
Gepubliceerd op 02 mei 2017

Leren doe je samen

Dertien musea verspreid over Nederland, waaronder Natuurmuseum Brabant, hebben zich verbonden aan een landelijk project ter bevordering van wetenschapseducatie voor het basisonderwijs. Alle musea hebben een natuurhistorische collectie en zijn voor een deel verenigd in de SNNC (Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties). De groep musea is gestart met het project Leren doe je samen, bedoeld om in heel Nederland een hoog niveau te kunnen garanderen aan scholen die een betrokken museum bezoeken. De resultaten van de inventarisatiefase worden deze zomer verwacht.

De 11 musea die aangesloten zijn bij de SNNC zijn Museon, Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Centre, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Fryslan, Natuurmuseum Nijmegen, Teylers Museum en Universiteitsmuseum Utrecht. Tevens zijn Ecomare en Hortus botanicus Leiden aangesloten bij het project Leren doe je samen.

Onderzoekende houding, creatief en kritisch denken: vaardigheden 21e eeuw
De betrokken musea beogen verwondering, liefde en enthousiasme te kweken voor de rijkdom van de natuur en natuurcollecties op een manier die past bij onze tijd en samenleving. Steeds vaker moeten we beslissingen nemen, zowel maatschappelijk als persoonlijk, waarbij kennis van en vertrouwdheid met (onderzoek aan) de natuur belangrijk zijn. Beslissingen met soms grote gevolgen voor mens en natuur. Het is volgens ons van het allergrootste belang dat ieder kind van jongs af aan zelf ontdekt in welke grote mate mens en natuur elkaar beïnvloeden en hoe wetenschappelijk onderzoek een bijdrage kan leveren aan het oplossen van vraagstukken.

Met het project Leren doe je samen sluiten de musea aan bij de ontwikkeling binnen het onderwijs om de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren, in het bijzonder de onderzoekende houding, creativiteit en kritisch denken. De komende anderhalf jaar leren de educatoren met elkaar hoe ze leerlingen met die vaardigheden vertrouwd kunnen maken: door de kinderen nieuwsgierig te maken en te prikkelen om vragen te stellen en ze vervolgens te begeleiden in het zelf vinden van de antwoorden. Juist doordat de musea samen werken en samen leren kan er iets bereikt worden. Er wordt kennis gedeeld, kwaliteitseisen en trainingen ontwikkeld. En het geleerde wordt in verschillende pilots landelijk uitgeprobeerd. De vorderingen van het project zijn te volgen via www.lerendoejesamen.net, via Twitter, Facebook en Linkedin.

Het doel: leerlingen en andere doelgroepen motiveren om zelf op onderzoek uit te gaan, verwonderd, nieuwsgierig en kritisch te zijn. Musea met natuurhistorische collecties zijn hier bij uitstek voor geschikt. Ze zijn gevuld met echte objecten, je kunt er meewerken aan echt onderzoek of ontwerpvraagstukken en je ontmoet er onderzoekers en collectiebeheerders die je vragen kunt stellen.

Natuurlijk in een museum!
Een museum is de plek om te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Alleen of samen, binnen schooltijd of in de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen struint of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je bent altijd welkom.

Onder coördinatie van de afdeling Educatieve Ontwikkeling van Naturalis Biodiversity Center in Leiden is met succes een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning van het project bij het Mondriaanfonds, een stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds was in zijn beoordeling lovend over het project.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via de website lerendoejesamen.net en Marianne Benning (marianne.benning@naturalis.nl)

Twitter: twitter.com/lerendoejesamen
Facebook: facebook.com/Lerendoejesamen

58GFCS