Natuurmuseum Brabant

Beste kidsproof museum van Noord-Brabant (en tweede van Nederland!)
Museum is vandaag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Nog Meer Museumkoffers

17 onderdelen:

Biodiversiteit/Fauna -G2

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Niet meer beschikbaar in week 14, 23

Wat zijn kenmerken van een insect? Waarin verschilt het met andere, op het land levende geleedpotigen? De museumkoffer bevat o.a. insecten, spinachtigen en pissebedden uit de collectie van Natuurmuseum Brabant. Met behulp van determinatiesleutels, gidsen en loepen bekijken leerlingen in detail het materiaal en doen hiermee kennis op van ordening en taxonomische termen. De museumkoffer is een goede voorbereiding op het veldwerk.

Reserveren

Biodiversiteit/Flora -H2

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 5

Niet meer beschikbaar in week 14, 15, 16, 23

Wilt u uw leerlingen op een boeiende manier meer kennis bijbrengen van de ordening en diversiteit van planten? Levensechte modellen van bloemen laten ze kennismaken met enkele veel voorkomende en gemakkelijk herkenbare plantenfamilies. Vereenvoudigde determinatiesleutels maken de leerling vertrouwd met het kijken naar planten en het herkennen en indelen ervan. Een goede voorbereiding op het veldwerk van Natuurmuseum Brabant!

Reserveren

Biotopen -I3

Doelgroep: BO - groep 7, 8, VO - groep 1, 2

Door gebruik van de museumkoffer Biotopen worden leerlingen bewust gemaakt van het feit dat planten en dieren een voorkeur hebben voor de omgeving waar ze leven en dat die omgeving in de loop van de tijd kan veranderen. Ook leren ze een koppeling te leggen tussen de verspreiding van biotopen en het voorkomen van die soorten in Noord-Brabant. Museumkoffer Biotopen is geschikt voor de bovenbouw van het Basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Reserveren

De Dood -A3

Doelgroep: BO - groep 1 t/m 8

Natuurmuseum Brabant heeft deze koffer ontwikkeld omdat het belangrijk is dat er met kinderen over de dood wordt gepraat. De fantasie van kinderen over de dood kan enger zijn dan de werkelijkheid. Het doel van deze lessen is nadrukkelijk niet om kinderen in rouw te begeleiden. In de Museumkoffer zijn spelelementen opgenomen, de leerlingen bekijken een film, maken kennis met het stamboom maken, luisteren naar muziek, bekijken websites en schrijven zelf een stukje familiegeschiedenis.Met vier handleidingen voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Reserveren

Dieren en hun kroost (Mama kwijt)/ G11

Doelgroep: BO - groep 1 t/m 4

Niet meer beschikbaar in week 15

Deze museumkoffer is bedacht naar aanleiding van het prentenboek Mama kwijt. De inhoud bestaat uit leuke en leerzame opdrachten over dieren en hun jongen. Daarmee sluit deze koffer bijzonder goed aan op verschillende jaarthema’s in het (kleuter)onderwijs: moeder en kind, voorjaar, zintuigen, dingen kwijtraken of juist vinden.

Reserveren

Duurzaamheid -C2

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen natuur- en milieueducatie. Het onderwerp wordt echter vaak op een negatieve manier behandeld; leerlingen krijgen vooral te horen dat ze om de aarde te kunnen redden een hoop dingen zullen moeten laten. In deze museumkoffer wilden wij het thema duurzaamheid juist op een vernieuwende, positieve manier benaderen. De nadruk ligt dan ook op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en op aansluiting bij de leefwereld van leerlingen.

Reserveren

Groei -B11

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Niet meer beschikbaar in week 14, 15, 23

Groei van planten uit zaad, groei van vogels uit het ei, het voedselpakket dat de nieuweling meekrijgt om zijn leven te beginnen; we laten het zien aan de hand van foto- en filmmateriaal en prachtige modellen. De koppeling naar verkeerde voeding en teveel eten geeft de leerkracht de gelegenheid om ‘’verborgen verleiders’’ in beeld te brengen en te bespreken.

Reserveren

Klimaat/ BO -B2

Doelgroep: BO - groep 3 t/m 8

De koffer bevat allerlei leuke en speelse activiteiten voor uw leerlingen over ruiken en proeven. Leerlingen bekijken hun eigen mond en neus, doen ervaringen op met proeven en ruiken en leren over gebruik van de neus en geur in dieren- en plantenrijk. U kunt de activiteiten klassikaal uitvoeren of u laat de leerlingen deze zelfstandig doen.

Reserveren

Klimaat/ VO -B3

Doelgroep: VO - groep 1, 2

De museumkoffer Klimaat laat uw leerlingen op een leuke en interessante manier kennismaken met jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen, zoals bladontplooiing of bladval en het effect van klimaatsverandering hierop met behulp van de Natuurkalender van GLOBE Nederland. De leerlingen doen zelf onderzoek en vergelijken hun resultaten met al eerder verzamelde gegevens. Deze data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering.

Reserveren

Migratie -A4

Doelgroep: BO - groep 7, 8, VO - groep 1, 2

In deze koffer wordt het begrip Migratie bij plant en dier uitgewerkt. De museumkoffer brengt de leerlingen bewustwording bij, wanneer het gaat over de versnippering van ons landschap en de gevolgen voor plant en dier in hun voortbestaan. Doelgroep: leerlingen bovenbouw BO, onderbouw VO.

Reserveren

Natuurbeheer -I2

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Uw leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de inrichting van een ecologische verbinding tussen natuurgebieden. Met behulp van bronnenmateriaal verdiepen ze zich in de barrières, ecologische verbindingen, soorten en maatregelen. De opgedane kennis gebruiken ze vervolgens voor het inrichten van een verbinding. De museumkoffer wordt gebruikt in combinatie met de website Plan je Eigen Ruimte - Brabant, onderdeel Natuurbeheer: www.pjerbrabant.nl/natuurbeheer/. Een perfecte koffer voor vakoverstijgende samenwerking tussen biologie en aardrijkskunde!

Reserveren

Nesten in steen -G5

Doelgroep: BO - groep 7, 8

Sommige vogels en zoogdieren broeden het liefst in gebouwen. Via beeld, geluid en opgezette exemplaren leer je meer over Gierzwaluw, Slechtvalk en Vleermuis. Leerlingen gaan ook naar buiten om die dieren terug te zien in het stadsbeeld. Via de website gierzwaluwtilburg.nl kunnen ook opdrachten gemaakt worden.

Reserveren

Stadsnatuur -I1

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Natuurmuseum Brabant is benieuwd naar hoe jongeren de natuur in de stad beleven. Groen genoeg, wat is een mooie plek? Wij nodigen leerlingen uit een reportage te maken over natuur in de stad. De museumkoffer Stadsnatuur bevat alles om deze reportage te maken: een videocamera, opnametapes en een laptop met videobewerkingssoftware. De beste reportages worden vertoond in de tentoonstelling ‘Brabant in de Ban van Buiten’! De museumkoffer leent zich goed voor vakoverstijgende samenwerking tussen biologie en CKV.

Reserveren

Voeding - A2

Doelgroep: BO - groep 7, 8, VO - groep 1, 2

Voeding is hot, zeker met de actuele voedselschandalen en -misverstanden. Keurmerken, logo's, etiketten, tegenstrijdige berichten en onderzoeken...Deze koffer gaat voornamelijk in op de functie van voeding, wat wel en niet gezond is en welke weg voedsel aflegt voordat het überhaupt in de supermarkt ligt. Eerst wordt de eigen kennis, gewoonten en gebruiken bekeken, om vervolgens een link te leggen naar de waarde van (gezond) voedsel. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed van eetgewoonten en behoeften op natuur- en milieuaspecten.

Reserveren

Voortplanting -B10

Doelgroep: BO - groep 7, 8, VO - groep 1, 2

Niet meer beschikbaar in week 23

Drie omvangrijke museumkoffers over voortplanting bij plant en dier. Het onderwerp wordt door middel van schitterende modellen behandeld. Ook Kunstmatige inseminatie komt aan bod, evenals de wijze waarop de mens de voortplanting van het gedomesticeerde dier in zijn greep heeft. Andere mogelijkheden: een imker in de klas of een bezoek bij een van de ‘’Klasseboeren’’ in de omgeving van Tilburg, met uitleg over voortplanting bij boerderijdieren. De museumkoffer is ook perfect bruikbaar voor natuurverenigingen of lezingen.

Reserveren

Zintuigen/ Ruiken en Proeven -B8

Doelgroep: BO - groep 3 t/m 8

B8 - Zintuigen - Ruiken en proeven Doelgroep : BO - groep 3 t/m 8 De koffer bevat allerlei leuke en speelse activiteiten voor uw leerlingen over ruiken en proeven. Leerlingen bekijken hun eigen mond en neus, doen ervaringen op met proeven en ruiken en leren over gebruik van de neus en geur in dieren- en plantenrijk. U kunt de activiteiten klassikaal uitvoeren of u laat de leerlingen deze zelfstandig doen.

Reserveren

Zintuigen/ Voelen -B9

Doelgroep: BO - groep 3 t/m 8

De koffer bevat allerlei leuke en speelse activiteiten voor uw leerlingen over voelen. De leerlingen bekijken hun eigen huid, doen activiteiten met voelen en leren over het gebruik van tast in het dieren- en plantenrijk. U kunt de activiteiten klassikaal uitvoeren of u laat de leerlingen deze zelfstandig doen.

Reserveren
Naar winkelwagen

1/3 In winkelwagen

Artikelen bestellen

2/3 Week kiezen


Selecteer een week waarin u de items wilt reserveren

Winkelwagentje Uw gegevens

3/3 Uw gegevens en bestellen

Weekkeuze Bestellen

Reservering geslaagd

U ontvangt een e-mail met daarin een bevestiging van uw reservering

Terug naar home
58GFCS