Marco Renes

Marco Renes werkt sinds 1994 voor Brabants Landschap. Hij is gebiedsmedewerker soortenbescherming bij het Coördinatiepunt en houdt zich bezig met advisering en ondersteuning van de vrijwilligersgroep uilenbescherming en weide- en akkervogelbescherming, met materialen als nestkasten, stokken en valbeveiliging.