Collectie & conservatoren

Het hart van elk museum is de verzameling. Toch is bij Natuurmuseum Brabant het verzamelen geen doel. Kennis, waardering, verwondering: daar gaat het om. De schitterende collectie, bestaand uit vele tienduizenden voorwerpen is daar een heel goed hulpmiddel bij. Telkens kan voor nieuwe tentoonstellingen weer worden geput uit onze ‘schatkamer’.

 

De collectie van Natuurmuseum Brabant bestaat uit opgezette dieren van alle soorten en maten, dieren ‘op sterk water’, gedroogde planten, stenen, mineralen, fossielen en oudheidkundige objecten.
Met name de insectencollectie en het herbarium zijn van grote wetenschappelijke waarde. Er wordt studie aan gedaan door onze eigen conservatoren en door andere instituten. Werkgroepen van de KNNV Tilburg helpen de conservatoren daarbij en dragen, o.a. door veldwerk in natuurgebied de Kaaistoep, bij aan de groei van de verzameling.