Collectie & conservatoren

Het hart van elk museum is de verzameling. Toch is bij Natuurmuseum Brabant het verzamelen geen doel. Kennis, waardering, verwondering: daar gaat het om. De schitterende collectie, bestaand uit vele tienduizenden voorwerpen is daar een heel goed hulpmiddel bij. Telkens kan voor nieuwe tentoonstellingen weer worden geput uit onze ‘schatkamer’.

 

De collectie van Natuurmuseum Brabant bestaat uit opgezette dieren van alle soorten en maten, dieren ‘op sterk water’, gedroogde planten, stenen, mineralen, fossielen en oudheidkundige objecten.
Met name de insectencollectie en het herbarium zijn van grote wetenschappelijke waarde. Er wordt studie aan gedaan door onze eigen conservatoren en door andere instituten. Werkgroepen van de KNNV Tilburg helpen de conservatoren daarbij en dragen, o.a. door veldwerk in natuurgebied de Kaaistoep, bij aan de groei van de verzameling.

Wetenswaardigheden over de collectie

Ad Mol en Marie-Cecile van de Wiel schreven een mooi en uitgebreid artikel over de inhoud en doelstelling van de Natuurmuseum Brabant-collectie. Waarom zitten er soms tientallen dezelfde vliegjes in de collectie, hoe wordt het bewaard en hoe komt het museum aan de collectie? U leest het in dit artikel.