SNNC

Natuurmuseum Brabant maakt deel uit van de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC).

Het Nederlands natuurhistorisch erfgoed bevindt zich niet op één plek, maar is te vinden in verschillende musea verspreid door het hele land. De Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties zorgt ervoor dat het erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd.

Verscheidenheid en gezamenlijkheid 
We hebben een nationaal natuurmuseum (Naturalis), regionale natuurmusea en musea met natuurhistorische afdelingen. Het ene museum doet veel onderzoek, het andere richt zich juist sterk op natuureducatie. Toch hebben alle Nederlandse natuurmusea dezelfde doelen. Om die reden is in december 2010 de SNNC opgericht.

De Stichting heeft de volgende doelen:

  • het ondersteunen van activiteiten en initiatieven op het gebied van verzamelen, beheren, onderzoeken en presenteren van de collecties van de bij de stichting aangesloten Nederlandse natuurhistorische musea en musea met een natuurhistorische afdeling;
  • de toegankelijkheid van de natuurhistorische collecties in Nederland te optimaliseren;
    het ondersteunen en faciliteren van faunistisch, floristisch en aardwetenschappelijk onderzoek door of namens genoemde instellingen, in bijzonder het onderzoek dat zich richt op de Nederlandse biodiversiteit en (leef)omgeving;
  • deze activiteiten actief onder de aandacht brengen van relevante overheden, subsidiegevers en overige betrokkenen. 
De deelnemende instellingen van de SNNC:
NCB Naturalis (Leiden)
Het Natuurhistorisch (Rotterdam)
Natuurmuseum Brabant (Tilburg)
Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden)
Natuurmuseum Nijmegen (Nijmegen)
Natuurhistorisch Museum Maastricht (Maastricht)
Museon (Den Haag)
Teylers Museum (Haarlem)
Universiteitsmuseum Utrecht (Utrecht)
Twentse Welle (Enschede)
Natura Docet (Denekamp)