voortgezet onderwijs

Algemeen:

Scholengroepen zijn van harte welkom in het museum! Bij onze tentoonstellingen worden altijd educatieve materialen ontwikkeld, zodat leerlingen zelf iets kunnen doen met de geboden materialen en informatie. Er zijn workshops OO - ZONE en Oertijdlab, of een (zelfstandige) educatieve opdracht doen in een zaal of bij een tentoonstelling. De toegangsprijs voor scholen bedraagt € 4,95 per leerling/leerkracht. Voor scholen uit een aantal gemeenten is het mogelijk een abonnement te nemen.
Voor informatie over de tarieven en de Natuurmuseum Brabantpas klikt u hier. NB: Al deze informatie kan veranderen door de covid19-maatregelen, deze site wordt regelmatig bijgewerkt maar het kan voorkomen dat sommige informatie tussentijds gewijzigd is. 
 

OO-zone

Het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, kortweg OO-zone, is eigenlijk niet te beschrijven: dat moet je beleven. Leerlingen zitten op educatieve ontdek- en werkplekken tussen dieren, planten, fossielen, stenen en mineralen en doen zelf natuuronderzoek met echte materialen. Speciaal voor het onderwijs zijn er educatieve computerprogramma’s ontwikkeld, afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Kennis van de natuur, taalontwikkeling of rekenen, het komt allemaal aan bod. Ook de taalontwikkeling, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden en kunstzinnige oriëntatie worden aangesproken.

 

Voor elke leeftijdscategorie zijn er een aantal aansprekende personages. Zij sturen leerlingen met een onderzoekspas op pad om allerlei thema’s en opdrachten te ontdekken die met de natuur te maken hebben. 
In overleg kunnen ook andere werkvormen besproken worden: de leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelfstandig in groepjes naar het museum komen om opdrachten te doen

GROENE ONDERNEMER

Over groen denken en duurzaam leven (v.a. 15 jaar)

Tijdens dit programma ontdekken leerlingen wat er komt kijken bij het bouwen van een EcoPark, een vakantiepark voor mensen met hart voor de natuur. Ze onderzoeken wat de beste groene keuzes zijn en welke factoren er meespelen bij het maken van deze keuzes.Bij iedere opdracht wordt een ander aspect van het EcoPark belicht. Hoe verbouw je biologische groenten bijvoorbeeld, maar ook wat duurzaam bouwen is. Er komen allerlei beslissingen die de groene ondernemer moet nemen aan bod. Welke insecten gebruik je voor pestbestrijding in een tomatenkas? En welk isolatiemateriaal is de beste keuze als je rekening wilt houden met verminderde belasting van het milieu? Dit programma is een kennismaking met het ondernemen van de toekomst.

Oertijdlab

Groep: groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
Duur: 1,5 uur (workshop en bezoek tentoonstelling met speurtocht)
Datum: het hele jaar door op di,wo en do
Ondersteunend didactisch materiaal: Leskist ‘Fossielen’
De leerlingen leren wat fossielen zijn en hoe sommige fossielen ontstaan. Ook wordt verteld wat er in de bodem van Zuid-Limburg aan fossielen te vinden is in de mergel. Ze gaan daarna zelf aan de slag om fossielen uit mergel te halen. De gevonden fossielen krijgen de leerlingen mee naar huis.

DE ONDERZOEKER (speciaal voor VMBO)

De onderzoeker neemt de VMBO-leerlingen een dagje mee op onderzoek. Ze zoeken uit hoe een fossiel gevormd wordt, wat hun herseninhoud zegt over je intelligentie en wat er met je eten gebeurt nadat je het hebt doorgeslikt.

In de OO – zone kiezen leerlingen in kleine groepjes zelf de modules die ze interessant vinden. Deze korte, zeer praktische modules sluiten aan bij de interesses van de leerlingen en zijn ontwikkeld in overleg met VMBO-docenten. Leerlingen leren zelfstandig werken, gegevens analyseren en conclusies trekken.

De Onderzoeker is een module speciaal voor het VMBO. Deze module wordt aangeboden in de OO-zone, een Ontdek- en Onderzoeksdomein voor Natuur binnen het museum waarin leerlingen zelf natuuronderzoek kunnen doen met echte materialen.

Hoezo seks?

groep: groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
Duur: ongeveer 3/4 uur 
De zaal 'Hoezo seks?' behandelt het thema van seksualiteit en voortplanting. Centraal staan man en vrouw bij mens en dier. Er is aandacht voor verschillen tussen de twee typen, relatievorming, man-vrouw verhoudingen en het vookomen van een SOA. De vele variaties en mogelijkheden komen op een luchtige wijze aan bod.

Evolutielijn Olifantachtigen (5HAVO/4VWO)

Evolutielijn Olifantachtigen biedt verdiepingsstof bij een themablok over evolutie. Het geeft leerlingen de kans om in de huid van een paleontologisch wetenschapper te kruipen en de lesstof te verdiepen.

Leerlingen komen in groepjes van 3 of 4 naar het museum om daar zelfstandig een aantal opdrachten te doen rond een kies van een olifantachtige. Ze moeten zien te achterhalen van welke olifantachtige deze kies is, waar deze zich in de evolutielijn bevindt en hoe deze soort leefde. Dit doen ze door verschillende onderzoeken uit te voeren in de OO -zone. Ze loggen in op een speciale module, krijgen daar een algemene theoretische introductie en kiezen vervolgens maximaal drie van de vijf aangeboden onderzoeken. Zo kunnen ze replicakiezen op naam brengen of op basis van pollen in de kies vaststellen waar “hun” olifantachtige leefde, en wanneer. Na afloop van de modules schrijven ze een conclusie, die ze presenteren in een verslag of op een ‘wetenschappelijke’ poster op school.
Deze workshop heeft als doel om leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen (zoals kritisch nadenken, analyseren, keuzes maken en gegevens interpreteren). Daarnaast geeft het leerlingen inzicht in evolutionaire processen in het algemeen en de evolutie van de olifantachtigen in het bijzonder. Belangrijke termen en begrippen zijn evolutie, fossielen, datering, cladogram, stamboom, voorouder, determinatietabel, geologische tijdperken.

NB deze opdracht kan dus NIET klassikaal worden uitgevoerd, leerlingen schrijven zich in voor opgegeven tijdsblokken.

Werkvorm: zelfstandig bezoek museum in groepjes van 3 – 4 leerlingen/ Duur: leerlingen zijn ongeveer twee uur bezig met het programma in het museum/ Bedoeld voor de bovenbouw HAVO/VWO.

Warm of Koud? (2 HAVO/VWO)

Hoe overleven organismen (extreme) hitte of kou? Welke aanpassingen hebben ze daarvoor? Leerlingen doen in kleine groepjes verschillende proefjes en opdrachten in twee tentoonstellingen: in de OO –zone en in IJstijd! Ze gebruiken voor die opdrachten nog levende dieren en planten, maar ook uitgestorven soorten die in een IJstijd leefden. Leerlingen maken gebruik van de warmtebeeldcamera, bekijken het verschil tussen een Neanderthaler en de moderne mens en testen hun eigen gevoeligheid voor kou.