Vanaf 2023 fungeert Natuurmuseum Brabant als Natuur- en Duurzaamheidseducatie-(NDE) hub voor Tilburg en de omliggende regio. De NDE-hub heeft een verbindende rol tussen het onderwijs en de aanbieders van binnen- en buitenschoolse programma’s op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, en kent zowel een fysieke als een digitale vorm. Momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling. 

De nieuwsbrief van februari is een (voorlopige) combinatie van de nieuwsbrief van T-Primair en Natuurmuseum Brabant. De definitieve vormgeving van de hub en de nieuwsbrief volgt in de loop van 2023.