Programma’s 
Voor elke leeftijdsgroep is er een aantal programma’s geselecteerd dat geboekt kan worden. Welke dat zijn, zie je in het schema hieronder. Combinaties zijn ook mogelijk. 
 

Groep 7-8 

Programma 

Werkvorm 

 OO-zone 

 workshop

 Braakbalpluizen 

 workshop

 Leven in de IJstijd

 workshop

 Expeditie Ontdek

 in groepjes

Veldwerk
(Niet in museum, wel heel leuk!) 
in Dongevallei, in groepjes