Programma’s 
Voor elke leeftijdsgroep is er een aantal programma’s geselecteerd dat geboekt kan worden. Welke dat zijn, zie je in het schema hieronder. Combinaties zijn ook mogelijk. 
 

Groep 5-6 

Programma 

Werkvorm

 OO-zone 

 workshop

 Braakbalpluizen 

 workshop

 Leer je lijf

 workshop

Leven in de IJstijd workshop

 Expeditie Ontdek

 in groepjes 

Vincents Brabant (i.c.m. Stadsmuseum)  
Veldwerk
(niet in museum, wel heel leuk!) 
in Dongevallei, in groepjes