Programma’s 
Voor elke leeftijdsgroep is er een aantal programma’s geselecteerd dat geboekt kan worden. Welke dat zijn, zie je in het schema hieronder. Combinaties zijn ook mogelijk. 
 

Groep 5-6 

Programma 

Werkvorm

 OO-zone 

 workshop

 Braakbalpluizen 

 workshop

 Leer je lijf

 workshop

Leven in de IJstijd workshop

 Expeditie Ontdek

 in groepjes 

Vincents Brabant (i.c.m. Stadsmuseum)  
(Niet in museum, wel heel leuk:) Veldwerk! in Dongevallei, in groepjes