De één kan zich bij gevaar vermommen als de beste, de ander is beresterk en kan wel 100 keer zijn eigen gewicht dragen. We hebben het over insecten: ze zijn oh zo klein, maar hun aanpassingsvermogen is enorm. En dat is belangrijk, want insecten zijn hard nodig voor onder andere de bestuiving van gewassen. Zonder insecten geen planten en ook geen voedsel.
Natuurmuseum Brabant, Vincents Tekenlokaal en Ontdekstation013 ontwikkelden samen drie verschillende combinatieworkshops, waarin insecten centraal staan en leerlingen er op verschillende creatieve manieren mee aan de slag kunnen. 

Praktisch

- De workshops zijn bedoeld voor leerlingen VMBO B/ KGT TL, leerjaar 1 en 2
-Je kunt voor meerdere klassen workshops boeken, de workshops kunnen in verschillende combinaties geboekt worden. 
- Iedere workshop duurt 60 minuten. Starttijd is 9.30 of 10.00 uur. Afhankelijk van de locatie is er een pauze van 15 of 20 minuten (inclusief lopen naar een andere locatie). Einde workshops uiterlijk 13.00 uur. 
- Maximaal 30 leerlingen per klas. 
- Kosten: 250 euro voor een workshop (30 leerlingen, 2 begeleiders). 

Kerndoelen ⌵

Kerndoel 28 - De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 29 - De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.

Kerndoel 30 - De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Kerndoel 31 - De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.

Kerndoel 33 - De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.

Kerndoel 38 - De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen.

Kerndoel 51 - De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).

Logo's van de betrokken partijen van de combinatieworkshops